Στείλτε μας μήνυμα !

Αποστολή

Μυϊκή ενδυνάμωση / μετατραυματική άσκηση, μέσω συνδυαστικής προπόνησης (Cross & Functional training), σύμφωνα με τις εξειδικευμένες ανάγκες.

Εξατομικευμένο ασκησιολόγιο, μέσω διαγνωστικής εξέτασης και συνταγογράφησης από ειδικούς Φυσικοθεραπευτές, για όλες τις ηλικίες.

Μηνιαίος εργομετρικός έλεγχος (test αξιολόγησης φυσικής κατάστασης).

Ανάπτυξη φυσικής κατάστασης σε άτομα με ειδικές ανάγκες και στην Τρίτη ηλικία (αερόβια αντοχή, μυική ενδυνάμωση, ευλυγισία).

Ταχύτερη αποκατάσταση / πρόληψη από τραυματισμούς και καλύτερες επιδόσεις σε επαγγελματίες και ερασιτέχνες αθλητές, με προσαρμογή στο ανάλογο άθλημα και τις εξειδικευμένες ανάγκες.

Η σύγχρονη έρευνα έχει πλέον τεκμηριώσει το ρόλο της άσκησης ως το πλέον αποτελεσματικό μέσο για την αντιμετώπιση πολλών παθολογικών καταστάσεων σε ολόκληρο το ηλικιακό εύρος του ανθρώπου. Tο είδος της άσκησης για την αποκατάσταση και επαύξηση της δύναμης, της αντοχής, της κινητικότητας, του κινητικού ελέγχου, της λειτουργικότητας και συνολικά της ποιότητας ζωής έχει διευρυνθεί σημαντικά.

H σύγχρονη φυσικοθεραπεία προωθεί την εξατομικευμένη, κατάλληλα δομημένη και ασφαλή θεραπευτική άσκηση ως μέσο πρόληψης, διατήρησης και αποκατάστασης της υγείας. Η επιλογή του είδους της άσκησης που πρέπει να εφαρμοστεί σε έναν ασθενή, ο χρόνος και ο τρόπος εφαρμογής της άσκησης στον ασθενή (εξατομικευμένη συνταγογράφηση), η παρότρυνση και τα κίνητρα που πρέπει να δίνονται στον ασθενή για την απαραίτητη συμμόρφωση και εφαρμογή της άσκησης, η συνεχής παρακολούθηση της εξέλιξης της υγείας του ασθενούς και η κατάλληλη προσαρμογή του προγράμματος θεραπευτικής άσκησης αποτελούν μόνο λίγους από τους παράγοντες εκείνους που καθιστούν τον φυσικοθεραπευτή ως τον πιο κατάλληλο επιστήμονα υγείας για την εφαρμογή της θεραπευτικής άσκησης στην αποκατάσταση της υγείας.

Αναμφισβήτητα, η πρόληψη και αποκατάσταση της υγείας είναι μια συνεχής και δυναμική διαδικασία που απαιτεί διεπιστημονική προσέγγιση και πολυδιάστατη συνεργασία όλων των εμπλεκομένων επιστημόνων υγείας με τους ασθενείς (ιδίως χρόνιων ασθενειών). Η εφαρμογή των θεραπευτικών μέσων και ιδιαίτερα της άσκησης προϋποθέτει ένα πλήθος παραγόντων όπως της συγκεκριμένης παθολογίας του ασθενούς (κλινική εικόνα), της φυσικής εξέλιξης της νόσου και τη διαχείριση της ψυχολογίας του ασθενούς που επηρεάζει την ανταπόκριση του ασθενούς στην άσκηση.

Σύμφωνα με τη διακήρυξη της Παγκόσμιας Συνομοσπονδίας Φυσικοθεραπευτών (WCPT – World Confederation for Physiotherapy) έχει αυξηθεί δραματικά ο αριθμός των ανθρώπων με καθιστική ζωή και με τη σωματική αδράνεια να αποτελεί έναν από τους κύριους παράγοντες κινδύνου εμφά-νισης μυοσκελετικών παθήσεων και μεταβολικών νοσημάτων, οδηγώντας σε αυξημένο ποσοστό νοσηρότητας, αναπηρίας και θνησιμότητας, είναι επιτακτική η εφαρμογή αποτελεσματικών στρατηγικών για την άσκηση εφ’ όρου ζωής (δια βίου). Ως εξειδικευμένοι στη θεραπευτική άσκηση / κίνηση και με πλήρη γνώση των παραγόντων κινδύνου, της παθολογίας και των επιπτώσεών της σε όλα τα συστήματα, οι Φυσικοθεραπευτές αποτελούν τους βασικές συντελεστές της ομάδας εξειδικευμένων επιστημόνων για την προώθηση, καθοδήγηση, συνταγογράφηση και τη διαχείριση των δραστηριοτήτων θεραπευτικής άσκησης.

Ο WCPT ενθαρρύνει και υποστηρίζει ενεργά τις επαγγελματικές ενώσεις Φυσικοθεραπευτών προκειμένου να προωθηθεί ο ρόλος τους ως εξειδικευμένων εμπειρογνωμόνων σε θέματα θερα-πευτικής άσκησης. Οι θεραπευτικές εφαρμογές της άσκησης είναι παγκοσμίως διαδεδομένες και πολύτιμο εργαλείο στην υπηρεσία της ιατρικής κοινότητας, σε επίπεδο χρόνιων παθήσεων και νοσημάτων φθοράς. Aπό ΑΤΟΜΟ σε ΑΤΟΜΟ οι βιολογικές ανταποκρίσεις (μέγεθος και ρυθμός των προσαρμογών) διαφέρουν σημαντικά, όπως και οι σχετικές αντοχές και συμπεριφορές στο προπονητικό πρόγραμμα αποκατάστασης.

Η Θεραπευτική Άσκηση αποτελεί το βασικότερο συστατικό στοιχείο της αποκατάστασης και είναι απαραίτητη για ανθρώπους που έχουν ολοκληρώσει ένα οποιοδήποτε πρόγραμμα φυσικοθεραπείας / αποκατάστασης και ασθενείς που ταλαιπωρούνται από χρόνιες παθήσεις, καθώς και για όποιον αναζητά εξατομικευμένη, υψηλού επιπέδου, σε ατομική βάση, στοχευμένη άσκηση. Ανάλογα με το επίπεδο φυσικής κατάστασης του ασκούμενου / ασθενούς, τροποποιούνται και οι τεχνικές παράμετροι ώστε να επιτυγχάνονται οι στόχοι με τα βέλτιστα αποτελέσματα.

Στο ΗealthPhysio Therapy Center λειτουργούμε ως ένα απολύτως εξειδικευμένο κέντρο άσκησης με βάση τις επιστήμες της Φυσικοθεραπείας και Φυσικής Αγωγής, δηλαδή τη θεραπευτική δράση που προσφέρει η συστηματική και εξειδικευμένη άσκηση στον οργανισμό, γνωστή και ως λειτουργική αποκατάσταση.

Ο εξοπλισμός που διαθέτουμε περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέσα για την ιδανική και πάντοτε εξατομικευμένη εκτέλεση του θεραπευτικού πρωτοκόλλου. Εφαρμόζουμε τις ενδεδειγμένες και επιστημονικά αποδεκτές τεχνικές αποκατάστασης στον τομέα της θεραπευτικής άσκησης, προσαρ-μοσμένες στις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε θεραπευτικού προγράμματος.

Bασική μας επιδίωξη είναι η επιστημονική τεκμηρίωση, αξιολόγηση και η πλήρης αποκρυπτογρά-φηση των ιδιαίτερων αναγκών κάθε μορφής θεραπευτικής παρέμβασης.

Στόχοι :

Βελτίωση στάσης σώματος και ισορροπίας

Βελτίωση της λειτουργικότητας και της αυτοεξυπηρέτησης

Πρόληψη τραυματισμών

Αναλγησία (μείωση της ευαισθησίας στον πόνο)

Αύξηση μυϊκής δύναμης και ισχύος

Ενίσχυση της καρδιοαναπνευστικής ικανότητας / αερόβιας αντοχής

ΠΟΥ ΘΑ ΜΑΣ ΒΡΕΙΤΕ


Κολοκοτρώνη 120,
    Κορυδαλλός 18121
210.5696247
info@healthphysio.gr

ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ


ΔΕΥΤΕΡΑ : 09:00-22:00
ΤΡΙΤΗ : 09:00-22:00
ΤΕΤΑΡΤΗ : 09:00-22:00
ΠΕΜΠΤΗ : 09:00-22:00
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ : 09:00-22:00
ΣΑΒΒΑΤΟ : 09:00-18:00
ΚΥΡΙΑΚΗ : ΚΛΕΙΣΤΑ